This should redirect to the frontend url, but the redirection has been paused for now. 3 tips för att få småfåglarna att trivas i din trädgård

Bofink, talgoxe, rödhake … Förutom att småfåglarna livar upp din trädgård med sin sång och sina vackra fjäderdräkter, så är de samtidigt trädgårdsmästarens bästa vänner eftersom de bidrar till att reglera antalet insekter och få rätt balans i trädgårdsodlingen.

Därför är det viktigt att locka till sig småfåglarna och välkomna de som riktiga hedersgäster. Upptäck våra 3 tips!

Sätt ut vatten till småfåglarna

Fåglarna behöver dricka men också bada med jämna mellanrum för att putsa fjädrarna, även på vintern. Därför är det viktigt att se till att de har tillgång till vatten som bara är till för dem. Se till att placera vattenbadet på ett ställe som rovdjuren inte kan komma åt och där det är god utsikt, så att fåglarna kan hålla uppsikt över omgivningen. Kom ihåg att byta vattnet ofta så att det alltid är rent.

Tillgång till föda året runt

Tänk också på att förse fåglarna med mat så att de säkert trivs i din trädgård:

Du kan också höra dig för i närmaste trädgårdsbutik för att få reda på vilka lokala träd och buskar som småfåglarna gillar.

Kom också ihåg att de här djuren livnär sig på insekter och larver. Du slipper alltså använda några kemiska bekämpningsmedel i trädgården! Satsa i stället på att ha ställen där du låter det ligga en hög med ved eller grenar, löv eller gräs. På så sätt ger du insekterna tillgång till skydd och småfåglarna en bra födokälla. Att ha pollenrika växter i trädgården är också ett perfekt sätt att locka till sig insekter.

Ge småfåglarna husrum

Tänk också på att du kan ordna med husrum åt småfåglarna så att de trivs ännu bättre i din trädgård och kan häcka där. Om det finns träd i trädgården eller den är omgiven av häckar nöjer sig våra fjäderprydda små vänner med det.

Men om du bor i ett mer tätbebyggt område kan du sätta upp fågelholkar. Tänk emellertid på att välja en holk med ett hål som är anpassat efter de fåglar som kommer på besök. Fågelholken måste också tåla väder och vind.

Om du är händig kan du bygga din egen fågelholk, annars hittar du färdiga modeller i trädgårdsbutiker och liknande.

Pink Lady® stödjer den franska fågelskyddsförening LPO

Eftersom Pink Lady® värnar om djuren och främjar utvecklingen av hållbara jordbruksmetoder i sina odlingar har vi ingått ett samarbete med fågelskyddsföreningen LPO.

Syftet med det här samarbetet är att införa bra arbetssätt för att välkomna fåglarna och ta hänsyn till deras naturliga livsområden i våra odlingar.