This should redirect to the frontend url, but the redirection has been paused for now. 3 tips til at få fugle i haven

Finker, musvitter, rødhalse… Fugle bringer ikke blot glæde til haven med deres sang og smukke fjerdragt, de er også en stor hjælp for gartneren. De hjælper nemlig med at regulere antallet af insekter og med at skabe balance i din køkkenhave.

Det er derfor vigtigt at tiltrække fugle til haven og byde dem velkommen som værdsatte gæster. Se 3 af vores tips!

Installér et drikke- og badested

Fugle har behov for at drikke, men også for at bade regelmæssigt (selv om vinteren) for at vedligeholde deres fjerdragt. Det er derfor afgørende at installere et særligt drikke- og badested for dem. Det skal placeres uden for rovdyrs rækkevidde i et åbent område, så fuglene kan holde øje med omgivelserne. Husk at skifte vandet regelmæssigt, så det altid er rent.

Føde hele året rundt

For at sikre, at fuglene er glade for din have, så kan du desuden lægge foder ud til dem:

Spørg i dit havecenter om hjemmehørende planter, der kan være attraktive for fugle.

Endelig skal du huske, at disse dyr også ernærer sig ved insekter og larver. Ikke flere kemiske behandlinger i haven! I stedet kan du tænke på at lave bunker af træ, blade eller græs… De udgør alle refugier for insekter, hvor fugle kan finde føde. Biplanter er også perfekte for at tiltrække insekter.

Giv husly

Endelig kan du overveje at byde fuglene velkommen i din have ved at give dem et fristed. Et nødvendigt trin for at de kan bygge rede og yngle. Hvis din have har træer eller hække, vil vores små fjerede venner sætte stor pris på det.

Hvis du bor i mere byagtige omgivelser, kan du opsætte kunstige redekasser. Men husk at vælge et skjul, der passer til størrelsen på de fugle, der kommer på besøg. Du skal også sørge for, at kassen er modstandsdygtig over for de forskellige vejrforhold i dit område (sne, vind og regn).

Gør-det-selv-entusiaster kan forsøge sig med at lave en hjemmelavet redekasse, mens de mere forsigtige kan gå i et havecenter for at finde det ideelle ly.

Pink Lady® støtter LPO (Ligaen til fuglenes beskyttelse)

Pink Lady® går op i dyrevelfærd og støtter udviklingen af bæredygtigt landbrug i frugtplantagerne ved at investere sig ved LPO’s side.

Formålet med dette partnerskab er at indføre god praksis for at byde fuglene velkommen og tage hensyn til deres naturlige levesteder i vores plantager.