This should redirect to the frontend url, but the redirection has been paused for now. 5 tips for å gjøre hagen din til et paradis for biene

Biene er avgjørende for det biologiske mangfoldet og livet på jorden. De spiller en grunnleggende rolle i det naturlige økosystemet og bidrar til nesten 80 % av plantebestøvningen.

Til tross for det viktige arbeide disse insektene gjør, har vi i de siste årene sett en stor tilbakegang i biebestanden! Vi kan alle bidra til å bøte på dette ved å ta noen enkle grep. Her får du fem tips til å få biene til å trives i hagen eller på terrassen din.

For å få biene til å komme til deg, kan du gi dem mat! Men hvordan gjør vi det? Ved å plante og så blomster som gir nektar. Legg vekt på planter som produserer mye nektar slik at biene kan lage honning.

Et Pink Lady®-tips: Du bør velge planter som blomstrer på forskjellige tider av året og som er hjemmehørende i regionen din. Dette vil gjøre det mulig for biene å livnære seg hele året. Husk også at variasjon er bra for å skape samspill mellom plantene. Du kan for eksempel kombinere blomster, busker, frukter, grønnsaker og urter slik at alle bieartene finner noe de liker.

Her er et utvalg av planter som biene elsker:

Sett ut insekthoteller

En annen viktig ting å huske på når du ønsker å tiltrekke deg bier, er at du også kan gi dem husly. Gi de bevingede vennene våre (spesielt villbiene som ikke lever i kolonier) trygt husrom med et fint insekthotell slik at de får et sted å lagre nektaren og legge eggene sine.

Hvis du allerede har et insekthotell, er det bare å legge til noen moduler med vedskier med hull i forskjellig diameter, hule stengler (siv, bambus osv.) eller murstein eller harde leireklumper med hull i.

Målet er null plantevernmidler!

Tredje tips: Si nei takk til plantevernmidler! Hvis du vil beskytte biene, bør du slutte å bruke plantevernmidler i hagen din. Biene lider på grunn av økende bruk av kjemikalier.

Det finnes mange naturlige alternativer for å holde hagen i balanse. Du kan for eksempel fjerne ugress for hånd eller introdusere marihøner som spiser bladlus i grønnsakshagen din.

Legg til rette for et urørt område

Et urørt område i hagen gir et naturlig tilfluktssted for biene, men også for mange andre pollinerende insekter (veps, sommerfugler …) og dyr (frosker, pinnsvin, fugler …) som er avgjørende for et biologisk mangfold og økologisk balanse i hagen din.

Disse urørte områdene gir biene skjulesteder, matkammer og muligheten til å formere seg. Slike naturlige tilfluktssteder blir stadig sjeldnere, men er høyt verdsatt av dyr og insekter som trenger ro og stabilitet.

Gi dem tilgang på vann

Biene trenger mat, men også drikke. Kanskje du kan gi dem vann i en kopp, eller sette ut et fat med småstein oppi nær blomstene (slik at de ikke drukner)?

I den tørre og varme årstiden er det viktig å fylle på vann regelmessig fordi biene kan slutte å samle pollen og heller lete etter vann hvis det blir for varmt og tørt. Under slike værforholdene anslås det at biene kan bringe 3–4 liter vann per dag tilbake til bikuben.