This should redirect to the frontend url, but the redirection has been paused for now. 5 tips til at lave din have om til et paradis for bier

Bier er afgørende for biodiversiteten og livet på jorden. De spiller en fondamental rolle i det naturlige økosystem ved at bidrage med 80 % af bestøvningen af plantearterne.

Til trods for at disse arbejdere i naturen betyder alt for hele biodiversiteten, er der i mange år blevet slået alarm: bibestandene er i tilbagegang! For at afhjælpe situationen, har vi alle en rolle at spille via helt simple initiativer. Se 5 tips til at få vores bestøvende venner til at følge sig godt tilpas i din have eller på din terrasse!

Hvis du vil være sikker på at tiltrække bier i din have, så giv dem noget at spise! Hvordan? Ved at plante og så biplanter. Planter, hvis blomster producerer en masse nektar eller honningdug, som bierne samler for at lave honning.

Et lille Pink Lady®-tips: prøv at vælge planter, der blomstrer på forskellige tidspunkter af året, og som er hjemmehørende på din egn. På den måde har bierne føde hele året rundt. Plant eller så desuden et sammensurium af planter. Du kan f.eks. kombinere blomster, buske, frugter, grøntsager og urter, så de forskellige biarter finder deres lykke i din have.

Her har du et ikke-udtømmende udvalg af planter, som bierne elsker:

Opsæt insekthoteller

Det andet punkt, som man ikke må glemme, når man byder bier velkommen, er lyet. Giv dine bevingede venner (især de såkaldte “solitære” vilde bier) et værdigt tilflugtssted ved at lave et smukt insekthotel, så de kan oplagre nektar og lægge deres æg der.

Hvis du allerede har et insekthotel, kan du blot tilføje et par træklodser med huller med forskellige diametre, hule stængler (rør, bambus, pileurt osv.), eller mursten og lerklodser med huller.

Et mål om nul pesticider!

Tredje tips: stop pesticiderne! Hvis du ønsker at beskytte bierne, skal du dyrke din have 100 % økologisk. Hvis det ikke allerede er gjort, bør du bandlyse brugen af pesticider i dine havevaner. Bierne lider under den hyppigere brug af pesticider.

For at beholde en harmonisk have, findes der mange forskellige naturlige alternativer, der gør det muligt at dyrke på økologisk vis, f.eks. ved at fjerne ukrudt i hånden eller introducere mariehøns, så de æder bladlusene i køkkenhaven.

Bevar et uopdyrket område

Et brakstykke i din have vil være et naturligt tilflugtssted for bier, men også for mange andre bestøvende insekter (hvepse, sommerfugle osv.) og dyr (frøer, pindsvin, fugle osv.), som er afgørende for biodiversiteten og den økologiske balance i din have.

Disse vildnis giver bierne mulighed for at søge tilflugt, finde føde og formere sig. Naturlige skjul, som der bliver færre og færre af, og som dyrene og insekterne er glade for, da de her finder ro og stabilitet.

Installér et drikkested

Bier har behov for føde, men de har også brug for at drikke. Overvej at installere et lille, lavt drikkested (en skål) med sten i (for at undgå, at bierne drukner), og placer det i nærheden af blomsterne.

I tørre og varme perioder skal skålen fyldes op regelmæssigt, da bierne ellers vil holde op med at samle pollen for at lede efter vand i stedet. Under disse betingelser anslås bierne at bringe næsten 3-4 liter vand tilbage til bistadet om dagen.