This should redirect to the frontend url, but the redirection has been paused for now. Almindelige brugervilkår

Pink Lady®-klubben er en kundeklub, som er udviklet af Pink Lady® Europe, en forening med hovedsæde på 145 avenue de Fontvert, 84130 Le Pontet, FRANKRIG, e-mail : contact@pinkladyeurope.com.
CVR-NUMMER: SIRET 421 352 550 000 22, Momsnummer: FR 2842 2842 52.550.

Pink Lady®-klubben skifter udseende. Den er blevet fuldstændig omdesignet til Pink My Life-klubben, der tilbyder nye fordele og tjenester for medlemmerne.

Det er muligt at blive medlem af Pink My Life-klubben i 13 lande: Tyskland, Østrig, Belgien, Danmark, Spanien, Frankrig, Irland, Italien, Luxembourg, Norge, Nederlandene, Sverige og Portugal (ny), på www.pinkladyeurope.com.

Medlemskab af Pink My Life-klubben forudsætter en uforbeholden accept af alle nærværende betingelser (i det følgende benævnt “ABV”), som medlemmet anerkender at være blevet informeret om.

1 – Indmeldelse i Pink My Life-klubben

For at blive medlem af Pink My Life-klubben skal brugeren logge ind på webstedet www.pinkladyeurope.com. Vedkommende skal udfylde onlineformularen for at blive medlem af Pink My Life-klubben. Til det formål skal brugeren oplyse sin postadresse, e-mailadresse og vælge en personlig adgangskode samt angive en række andre informationer for at oprette sin konto.

Når der efterfølgende logges ind, foregår identificeringen ved hjælp af e-mailadresse og adgangskode. Medlemmets adgangskode er strengt personlig og fortrolig. Dens opbevaring og brug foregår under medlemmets fulde ansvar. Enhver handling, der udføres ved hjælp af denne e-mailadresse og adgangskode, vil blive antaget at være udført af medlemmet. Pink Lady® Europe er derfor fritaget for ethvert ansvar i tilfælde af svigagtig brug af et medlems Pink Lady®-konto.

Medlemskab af Pink My Life-klubben er åbent for alle fysiske personer over 18 år, som er bosiddende i et af de 13 lande, der er omfattet af hjemmesiden www.pinkladyeurope.com, og som har den juridiske kapacitet til at indgå en gyldig forpligtelse i henhold til nærværende almindelige vilkår. Medlemskab er forbeholdt enkeltpersoner til eget personligt brug. Medlemskab er gratis. Pink Lady® Europe forbeholder sig retten til at nægte medlemskab af Pink My Life-klubben til enhver person, der ikke opfylder betingelserne for medlemskab. Medlemmet har til enhver tid mulighed for at afmelde sig via rubrikken “Vis/modificer mine personoplysninger” i klubben.

Medlemmer, der allerede er registreret i den gamle version af Pink Lady®-klubben, vil ikke blive betragtet som medlemmer af den nye klub og skal registrere sig, hvis de ønsker det. Kun deres tilmelding til Pink Lady-klubbens nyhedsmailingliste vil blive bevaret, så de kan blive holdt orienteret om nyheder fra den nye Pink My Life-klub.

2 – Fordele ved Pink My Life-klubben

Medlemskab af Pink My Life-klubben giver medlemmerne mulighed for at deltage i udviklingen af et fællesskab af Pink Lady®-ambassadører og at deltage i en interaktiv klub, der er rig på indhold og oplevelser.

Medlemskab af Pink My Life-Klubben giver navnlig medlemmerne mulighed for at nyde godt af følgende fordele:

Hyppigheden af de forskellige operationer besluttes af Pink Lady® Europe, som frit kan fastsætte den og ændre den efter eget skøn. Pink Lady® Europe kan desuden undervejs frit vælge og fastlægge indholdet af de forskellige præmier for hver enkelt operation.

3 – Sådan fugerer bidragene

3.1 – Sådan deltager du med bidrag

3.2 – Sådan vinder du hjerter

Hvordan gør jeg for at vinde hjerter?

For at vinde hjerter, skal medlemmet deltage i en aktivitet, som er tilrettelagt af Pink Lady® Europe. Pink Lady® Europe fastsætter frit disse aktiviteters indhold, hyppighed og tema.

Indholdet og deltagelsesvilkårene for de enkelte aktiviteter er beskrevet på hjemmesiden www.pinkladyeurope.com og kan tilgås fra Pink My Life-klubbens hjemmeside (hvis url er www.pinkmylife.com), når medlemmet er logget ind (dashboard). Der kan være tale om do it yourself- udfordringer (gør det selv), undersøgelser, konkurrencer – navnlig kulinariske, osv.).

Hver aktivitet er åben i en begrænset periode (generelt mellem 21 dage og 3 måneder). Der er fastlagt en slutfrist for indsendelse af bidrag. Bidragene kan bestå af video- eller fotofiler, der skal uploades på webstedet www.pinkmylife.com, eller indhold, der skal indtastes i frie felter (f.eks. opskrifter, anekdoter osv.). En række artikler og tutorials vil være tilgængelige på www.pinkmylife.com, på My Pink Life-klubbens hjemmeside, når medlemmet er logget ind, for at hjælpe medlemmerne med at deltage i aktiviteter og indsende deres bidrag.

Indsendelsen af de enkelte bidrag giver – såfremt de indsendes til tiden og opfylder kravene i betingelserne for deltagelse i den pågældende aktivitet – deltageren ret til 1-3 hjerter. Antallet af hjerter afhænger af aktivitetens sværhedsgrad. Det fastlægges på forhånd og oplyses på det tidspunkt, hvor der deltages i aktiviteten.

3.3 – Tjek af hjerter

Pink My Life-klubbens medlemmer kan når som helst tjekke deres hjertesaldo på www.pinkladyeurope.com på hjemmesiden i afsnittet Klub/Butik, Mine hjerter (når de er logget ind).

Hjerterne kan kun udnyttes af det medlem, der har kontoen. Al oprettelse af falske konti vil kunne retsforfølges.

Hjerterne er og forbliver i alle tilfælde Pink Lady® Europe’s ejendom, og samme giver Pink My Life-klubbens medlemmer tilladelse til at bruge de hjerter, de har erhvervet, i overensstemmelse med reglerne i artikel 3.2.

3.4 – Udløb af hjerter

Hjerter, som er opnået svigagtigt, vil øjeblikkeligt blive annulleret uden yderligere modydelse, formaliteter eller kompensation. De hjerter, som medlemmet opnår, har ingen handelsværdi. De kan ikke konverteres til penge og må ikke overdrages, videresælges, testamenteres, foræres, formidles til eller byttes med en anden person eller akkumuleres på en anden konto – hverken mod betaling eller gratis, eller selv hvis den pågældende person allerede er medlem af Pink My Life-klubben. Salg, køb, donation, formidling, overførsel, byttehandel eller ombytning af hjerter er strengt forbudt, uanset modydelsen.

4 – Tildeling af præmier

Medlemmer, der har hjerter, kan bruge deres hjerter til at købe gaver i onlinebutikken på “Butik / Udvalg” i klubområdet, der er forbeholdt medlemmer.

På samme måde kan medlemmer med ”ambassadørstatus” indløse de gaver, der svarer til deres status, i onlinebutikken i “Butik / Udvalg” i klubområdet uden at skulle bevise, at de har hjerter.

Datoerne for de forskellige præmiers disponibilitet, art og værdi er beskrevet i onlinebutikken, ligesom antallet af hjerter eller de nødvendige betingelser for at opnå dem.

Det præciseres, at præmierne fornys hver sæson, 4 gange om året. De er adskilt fra bidrag og aktiviteter. Det er således kun de gaver, der tilbydes i butikken på det tidspunkt, hvor medlemmet beslutter sig for at benytte sig af dem, der kan opnås.

Når medlemmet har valgt sin foretrukne præmie, kan vedkommende bestille den under betingelse af at have det nødvendige antal hjerter, eller at præmien den svarer til vedkommendes ”ambassadørstatus”. Vedkommende kan derefter godkende sin ordre samt leveringsadressen (i tilfælde af en ordre på en fysisk vare, der kræver levering) for at modtage sin gave. For at gøre dette skal vedkommende 1) klikke på miniaturebilledet i oversigten over præmieudvalget, 2) klikke på pop-in-knappen for bestilling og 3) klikke på ordrebekræftelsen.

Kontoen bliver automatisk debiteret med det tilsvarende antal hjerter eller ambassadørstatusfordele. Derefter modtager vedkommende en e-mail med ordrebekræftelsen og oplysninger om lodtrækningen og om, hvordan præmien opnås.

Pink Lady® Europe forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at annullere en bestilling eller til at erstatte den bestilte præmie med en tilsvarende præmie, navnlig når den ikke er tilgængelig.

5 – Lodtrækning

Lodtrækningerne foretages under tilsyn af en foged og er defineret i de regler, der findes i klubbutikken www.pinkmylife.com.

6 – Sådan fungerer Pink My Life-klubben

Pink Lady® Europe-teamet forbeholder sig retten til at anmode om id-bevis fra medlemmet. Hvis dette ikke sker, kan det medføre, at en fordel i Pink My Life-klubben ikke kan anvendes. Ved at oplyse deres kontaktoplysninger ved tilmeldingen accepterer medlemmerne, at Pink Lady® Europe sender dem oplysninger pr. post og/eller pr. e-mail (hvis medlemmet har givet sit samtykke til e-mail) om fordele i forbindelse med kundeklubben, mærket og dets produkter. Et medlem kan kun have ét medlemskab i sit navn og pr. bopæl I tilfælde af dobbelt medlemskab beholdes den ældste konto, og fordelene ved den anden konto annulleres.

Medlemskabet er strengt personligt og forbeholdt enkeltpersoner til deres eget ikke-professionelle brug. Medlemskabet kan ikke på nogen måde overdrages eller overføres til tredjemand, hverken mod betaling eller gratis.

Medlemsskabet af Pink My Life-klubben er ikke tidsbegrænset. Enhver ændring af postadresse skal meddeles til Pink Lady® Europe på www.pinkmylife.com i afsnittet “Klub/Min konto”. Enhver ændring af e-mailadresse skal meddeles Pink Lady® Europe via afsnittet “Kontakt” på webstedet. Medlemmerne er ansvarlige for de oplysninger, de giver, og garanterer, at de er nøjagtige og fuldstændige. Hvis medlemmerne ikke opdaterer deres personlige oplysninger, kan Pink Lady® Europe ikke længere garantere, at deres fordele anvendes korrekt.

Medlemmet forpligter sig til at overholde Pink My Life-klubbens brugervilkår. Pink Lady® Europe forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre eller afbryde Pink My Life-klubben og dennes brugervilkår og fordele. De nye betingelser meddeles medlemmet på relevant vis og træder i kraft med det samme.

Pink Lady® Europe forbeholder sig desuden retten til at ændre sin skala for erhvervelse og brug af hjerter og de fordele, der gives til medlemmer med ”ambassadørstatus”, samt til at oprette specifikke skalaer i forbindelse med kommercielle eller markedsføringsmæssige aktiviteter. Alle ændringer af nærværende brugervilkår vil blive gjort tilgængelige for Pink My Life-Klubbens medlemmer på www.pinkmylife.com. Et medlem kan under ingen omstændigheder gøre krav gældende over for Pink Lady® Europe som følge af ændringer i Pink My Life Klubbens indhold og tilbud eller en opløsning af Pink My Life-klubben, som besluttes af Pink My Life Europe, eller som er pålagt af lovgivningen i de berørte lande.

Pink My Life Europe forbeholder sig retten til når som helst at suspendere eller annullere et medlemskab af Pink My Life-klubben, når dette er velbegrundet, og navnlig hvis medlemmet ikke overholder Pink My Life-klubbens brugervilkår eller skader Pink Lady® Europe’s image eller Pink Lady®-mærket.

Pink Lady® Europe er fritaget for ethvert ansvar for eventuelle direkte eller indirekte konsekvenser af en eventuel funktionsfejl i Pink My Life-kundeklubbens program. I tilfælde af funktionsfejl vil Pink Lady® Europe ikke desto mindre gøre sit bedste for at opretholde de fordele, som medlemmets allerede har opnået.

7 – Intellektuelle ejendomsrettigheder

Medlemmet overdrager hermed uden begrænsning eller forbehold følgende til Pink Lady® Europe, som accepterer det: alle intellektuelle ejendomsrettigheder af enhver art (ophavsret, design og modeller, opfindelser, uanset om de kan patenteres eller ej, kendetegn, databaser, knowhow osv.), som kan være forbundet med de bidrag, som medlemmet yder til vores Pink Lady®-community.

Overdragelsen sker på et ikke-eksklusivt grundlag. Det betyder, at medlemmerne frit kan formidle deres egne bidrag på betingelse af, at disse bidrag ikke gengiver Pink Lady®-mærket, særskilte tegn eller produkter, medmindre Pink Lady® Europe har givet sit forudgående og udtrykkelige samtykke hertil.

Nærværende overdragelse giver Pink Lady® Europe ret til helt eller delvist at reproducere og gengive bidragene på alle kendte eller ukendte medier, navnlig papir, bøger, brochurer, plakater, presse, video, film, fotografier, elektroniske medier, analoge medier, digitale medier, computerbaserede medier, audiovisuelle medier, biograf-, satellit- og radiomedier samt ved online udnyttelse, f.eks. på internettet, navnlig ved udnyttelse på portaler eller websteder, og navnlig på webstedet www. pinkladyeurope.com, på intranet og på mobilapplikationer på smartphones og ved alle materielle eller immaterielle, eksisterende eller fremtidige, forudsigelige eller uforudsigelige processer, der kan forudses eller ej.

Overdragelsen giver desuden Pink Lady® Europe ret til at ændre og tilpasse bidragene efter eget ønske med henblik på ovennævnte udnyttelse og til at oversætte bidragene til et hvilket som helst sprog, forudsat at bidragene ikke forvrænges heraf.

Overdragelsen sker vederlagsfrit og gælder i alle lande og på alle sprog samt i hele perioden for den intellektuelle ejendomsretlige beskyttelse.

Medlemmet erklærer at være er den eneste ejer af de intellektuelle ejendomsrettigheder til bidragene, og i det mindste at have alle de nødvendige rettigheder og tilladelser til at give gyldigt samtykke til overdragelsen.

Medlemmet garanterer Pink Lady® Europe fri, fredelig og fuld udnyttelse af bidragene uden nogen form for forstyrrelse, krav og vindikation. Vedkommende garanterer Pink Lady® Europe, at bidragene ikke indeholder noget, der kan falde ind under love og bestemmelser om varemærkeforfalskning, illoyal konkurrence, privatlivets fred, billedrettigheder, personlige rettigheder og mere generelt, som kan krænke tredjemands rettigheder.

8 – Personoplysninger, databehandling og frihedsrettigheder

I forbindelse med medlemmets deltagelse i Pink My Life-klubben og generelt med udvekslinger med Pink Lady® Europe vil vedkommende skulle opgive et vist antal personlige oplysninger. Disse oplysninger vil blive behandlet af foreningen Pink Lady® Europe, hvis egne oplysninger fremgår i dette dokuments indledning.

LDet juridiske grundlag for behandlingen er:

Behandlingens formål er at sikre, at medlemmet udnytter Pink My Life-klubbens fordele optimalt samt at gøre det muligt for Pink Lady® at tilpasse sine udbud og holde medlemmet orienteret, navnlig hvad angå de tilbud, der udbydes. Det er nødvendigt at dele oplysninger såsom postadresser med Wonderful i forbindelse med ordrebehandlingen. BePhones behandling af forbrugersvarene kræver en deling af de oplysninger, som er nødvendige for at behandle svaret.

De indsamlede oplysninger er:

Disse data bliver kun opbevaret af Pink Lady® Europe, så længe det er nødvendigt i forbindelse med ovenstående formål. Dataenes opbevaringsperiode er som følger:

De eneste med adgang til disse data, er, begrænset til deres respektive beføjelser (i) de interne Pink Lady®-team med ansvar for forvaltningen og administrationen af Pink My Life-klubben og (ii) tjenesteydere, der er bemyndiget af Pink Lady® Europe til at bistå med forvaltningen af Pink My Life-klubben og særligt kommunikationsbureauer, webmasters og hostingudbydere samt tjenesteydere med ansvar for at centralisere ordrer og forsendelser samt for at besvare spørgsmål eller anmodninger fra medlemmerne. De personoplysninger, der obligatorisk skal opgives, betegnes som så i formularerne. De pågældende data er obligatoriske og nødvendige for at få Pink My Life-klubben-klubben til at fungere samt bedst muligt at tilpasse Pink Lady®’s tilbud og fordelene til Pink My Life-klubben til medlemmernes behov. Uden disse oplysninger vil Pink Lady® Europe ikke kunne registrere medlemmets indmelding i Pink My Life-klubben og forvalte medlemmets konto og navnlig give pågældende mulighed for at nyde godt af Pink My Life-klubben.

Medlemmet råder til enhver tid over retten til adgang til, rettelse og sletning af samt indvendelse imod sine personoplysninger samt retten til behandlingsbegrænsning, dataenes portabilitet og retten til ikke at undergå automatiserede beslutninger (herunder profilering). Medlemmet råder ligeledes over retten til på et hvert tidspunkt at trække de tilsagn tilbage, som vedkommende har givet vedrørende behandlingen af sine personoplysninger. Endelig råder medlemmet over retten til at give retningslinjer for, hvad der skal ske med personoplysningerne efter vedkommendes død. Denne ret udøves ved ganske enkelt at sende et brev eller en e-mail til kontaktoplysningerne i artikel 1. Hvis medlemmet ikke er tilfreds med udvekslingerne, råder vedkommende over retten til at indgive en klage hos den franske kommission for informationsteknologi og frihedsrettigheder (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, CNIL).

9 – Klager – Mægling – Tvister

Ethvert krav eller enhver tvist i forbindelse med Pink My Life-klubben, hjerterne og generelt nærværende almindelige vilkår skal fremsættes skriftligt af medlemmet og sendes til Pink Lady® Europe-adressen, der er nævnt i artikel 1. Pink Lady® Europe vil bestræbe sig på at svare så hurtigt som muligt.

Medlemmet har i alle tilfælde ret til gratis at henvende sig til en forbrugerombudsmand med henblik på en mindelig bilæggelse af tvisten. Medlemmet kan finde navne, kontaktoplysninger og websteder for forbrugsretsmæglerne på webstedet www.mediation-conso.fr.

Endelig informeres medlemmet om, at Europa-Kommissionen har oprettet en platform for onlinetvistbilæggelse, der skal lette den uafhængige udenretslige bilæggelse af onlinetvister mellem forbrugere og erhvervsdrivende i Den Europæiske Union. Denne platform er tilgængelig på adressen https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Nærværende vilkår er udtrykkeligt underlagt fransk lovgivning. Enhver tvist vedrørende deres gyldighed, fortolkning, opfyldelse eller konsekvenser samt deres ophør er underlagt de kompetente domstoles enekompetence.