This should redirect to the frontend url, but the redirection has been paused for now. Behandling af personoplysninger

Foreningen Pink Lady® Europe giver dig adgang til denne side for at oplyse dig om:

Hvem er vi?

Den ansvarlige for behandlingen er foreningen Pink Lady® Europe repræsenteret ved dens direktør, Thierry Mellenotte.

Spørgsmål om behandlingen af dine personoplysninger? Ønsker du at udøve dine rettigheder? Kontakt os:

Hvis du har behov for bistand og informationer, bedes du sende os en e-mail til contact@pinkladyeurope.com.

Behandling af personoplysninger

Behandlingen af personoplysninger i forbindelse med brugen af klubben er fastlagt i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) nr. 2016/679 af 27. april 2016 og den franske lov nr. 78-17 af 6. januar 1978 kendt som “Informatique et libertés” (Databehandling og frihed) i den senest ændrede udgave.

Behandlingen af personoplysninger er baseret på dit tilsagn.

Behandlingen vedrører:

Dine personoplysninger vil blive:

Dine personoplysninger vil ikke blive:

Den registredes rettigheder i forbindelse med behandlingen

I forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger råder du over forskellige rettigheder i forhold til GDPR, som du kan gøre gældende på adressen contact@pinkladyeurope.com:

Beskyttelse af dine data

Foreningen Pink Lady® Europe har indført tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at garantere tilgængeligheden, integriteten og fortroligheden af personoplysningerne for at forhindre, at de forvanskes, behæftes med fejl, eller at uautoriserede tredjeparter får adgang til dem. Foreningen sikrer et sikkerhedsniveau, der er passende i forhold til de risici, der er forbundet med behandlingen og arten af de data, der skal beskyttes.

Det er i øvrigt dit ansvar at sikre, at din adgangskode til kontoen er fortrolig. Oplys ikke denne kode til nogen. Hvis du deler din computer med andre, skal du huske at logge af, inden du forlader en tjeneste.