This should redirect to the frontend url, but the redirection has been paused for now. Lovpligtige oplysninger

Redaktør og ejer

Association Pink Lady® Europe
145, avenue de Fontvert
84130 Le Pontet
Frankrig
E-mail: contact@pinkladyeurope.com

Surfing på webstedet er underlagt gældende lovgivning og nærværende brugervilkår.

Direktør for udgivelsen: Thierry Mellenotte
Ansvarlig for udgivelsen: Thierry Mellenotte
Webdesign: Agence Wonderful

Webstedets genstand

Genstanden for webstedet www.pinkmylife.com er oplysning, deltagelse interaktivt indhold og overdragelse af gevinser.

Advarsel

Brugeren erkender, at indholdet på nærværende websted og dets elementer er beskyttet af intellektuelle ejendomsrettigheder, og at enhver form for kopiering, reproduktion, distribution, salg eller udnyttelse, uanset på hvilken måde, er strengt forbudt.

Inden formidlingen kontrollerer Foreningen Pink Lady® Europe oprigtigheden og overensstemmelsen af budskaberne og elementerne på sit websted. Foreningen har i den forbindelse kun en simpel indsatsforpligtelse og kan på ingen måde garantere for nøjagtigheden eller pålideligheden af oplysningerne og indholdet på sit websted.

Foreningen garanterer ikke for kvaliteten af de produkter, oplysninger eller andre elementer af enhver art, der præsenteres, købes eller opnås ved hjælp af en reklame eller andre oplysninger eller tilbud, der er direkte eller indirekte forbundet med dets websteder.

Hosting

Hosting-tjenesten forestås af selskabet Ovéa.
Ovéa
59 rue Nelson Mandela
34070 Montpellier
Tlf.: +33 4 67 67 00 00

Ansvarsfraskrivelse

Det er op til webstedets enkelte deltagere at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte deres egne data og/eller eget software mod eventuelle vira, der cirkulerer på Internettet.

Foreningen Pink Lady® Europe vil ikke kunne holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader, der opstår i forbindelse med brugen af dette websted eller andre dertil knyttede websteder (navnlig på grund af manglende adgang til webstederne, driftsforstyrrelser i forbindelse med Internetnettet og hostingudbyderen for hele eller dele af webstederne eller afbrydelser af tjenesten) i forbindelse med vedligeholdelse eller opdatering.

Ændringer af webstedet

Redaktionen forbeholder sig retten til til enhver tid og uden forudgående varsel at ændre på eller rette i indholdet på dette websted og i nærværende lovpligtige oplysninger. Brugeren, der er blevet opfordret til at læse nærværende advarsel inden brugen af webstedet, formodes at være fuldt ud bekendt med denne advarsel og at følge den uden forbehold.

Hensyn til privatlivets fred

De indsamlede oplysninger er beregnet til foreningen Pink Lady® Europe. I overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 34 i lov nr. 78-17 af 06.01.1978, har du ret til at få adgang til og berigtige disse oplysninger. Hvis du ønsker at udøve denne ret, eller hvis du ikke ønsker, at vi sender disse oplysninger til vores satellitter, bedes du henvende dig til os på følgende adresse:

Association Pink Lady® Europe
145, avenue de Fontvert
84130 Le Pontet
Frankrig
E-mail: contact@pinkladyeurope.com

Links

Links til andre websteder på www.pinkmylife.com oplyses udelukkende for at give dig de bredest mulige oplysninger. Hvis du bruger de pågældende links, forlader du foreningen Pink Lady® Europes websted.

Foreningen Pink Lady® Europe har kontrolleret siden med det aktive link, men den hverken verificerer, kontrollerer eller er ansvarlig for disse websteder eller deres indhold.

Af denne årsag frasiger foreningen Pink Lady® Europe sig ethvert ansvar for disse websteder eller de oplysninger, der er indeholdt derpå, for den software eller andet materiale, der findes derpå, eller for eventuelle konsekvenser af brugen af dem. Hvis du beslutter dig for at gå ind på eksterne websteder, der er forbundet til vores websted, foregår det på eget ansvar.

Links til webstedet www.pinkmylife.com skal angives til webmasteren (contact@pinkladyeurope.com).

Foreningen Pink Lady® Europe forbeholder sig retten til at bede om fjernelse af ethvert link, som den anser for at være i strid med sin redaktionelle politik, eller som ikke er godkendt af en af disse tjenester.

Al uautoriseret gengivelse og formidling af informationer, tekstlyde og billeder fra webstedet er forbudt. I henhold til artikel L 122- 5.2 og 3a i den franske lov om intellektuel ejendomsret ”er kopi og gengivelse strengt forbeholdt til den kopierende persons private brug og må ikke foregå i kollektivt øjemed” samt til analyser og korte citater i forbindelse med eksempler eller illustrationer.

Al hel eller delvis afbildning eller gengivelse, der foretages uden forfatteren eller dennes retsefterfølgeres samtykke, er ulovlig – artikel L. 122- 4. En sådan afbildning eller gengivelse udgør i alle sine former derfor forfalskning, der straffes i medfør af artikel L 335- 2 og efterfølgende i loven om intellektuel ejendomsret. Alt eftertryk af visuelle elementer, som bruges af mærket Pink Lady® Europe på webstedet, er forbudt.

Copyrights fotos: Richard Sprang, Katia Ben Studio, Lou Rhin, Marc Gaillet, Chloé Teyssedou