This should redirect to the frontend url, but the redirection has been paused for now. I hvilket land må jeg bo i for å bli medlem av Pink My Life-klubben?

Pink My Life-klubben er åpen for alle som bor i Frankrike, Tyskland, Italia, Spania, Belgia, Luxembourg, Danmark, Irland, Nederland, Norge, Sverige, Østerrike og Portugal.