This should redirect to the frontend url, but the redirection has been paused for now. I vilket land måste man bo för att bli medlem i Pink My Life-klubben?

Pink My Life-klubben är öppen för alla som bor i Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Belgien, Luxemburg, Danmark, Irland, Nederländerna, Norge, Sverige, Österrike och Portugal.