This should redirect to the frontend url, but the redirection has been paused for now. Koster det noe å bli med i Pink My Life-klubben?

Nei, det er helt gratis å bli med i Pink My Life-klubben. Her er det ingen forpliktelser heller!