This should redirect to the frontend url, but the redirection has been paused for now. Wettelijke bepalingen

Uitgever en eigenaar

Pink Lady® Europe Association
145, avenue de Fontvert
84130 Le Pontet
Frankrijk
E-mail: contact@pinkladyeurope.com

Het surfen op deze website is onderworpen aan de geldende regelgeving en aan de onderhavige gebruiksvoorwaarden.

Hoofdredacteur: Thierry Mellenotte
Managing editor: Thierry Mellenotte
Website creatie: Agence Wonderful

Doel van de website

Het doel van de website www.pinkmylife.com is informatie te verstrekken, deel te nemen aan interactieve inhoud en prijzen beschikbaar te stellen.

Disclaimer

De gebruiker erkent dat de inhoud van deze site en de onderdelen ervan beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en dat elke kopie, reproductie, verspreiding, verkoop of exploitatie, op welke manier dan ook, strikt verboden is.

Waar mogelijk garandeert de Pink Lady® Europe Association de oprechtheid en conformiteit van de berichten en elementen die op haar website verschijnen, voordat ze worden verspreid. In dit opzicht heeft zij slechts een eenvoudige middelenverbintenis en kan zij op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of betrouwbaarheid van de informatie en de inhoud van haar website.

Zij staat niet in voor de kwaliteit van de producten, informatie of welk ander element dan ook, die worden gepresenteerd, gekocht of verkregen door het effect van een advertentie of enige andere informatie of aanbieding die in direct of indirect verband staat met haar websites.

Hosting

Hosting wordt gedaan door het bedrijf Ovéa.
Ovéa
59 rue Nelson Mandela
34070 Montpellier
Tel: +33 4 67 67 00 00

Afstand van aansprakelijkheid

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van deze site om alle passende maatregelen te treffen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door eventuele virussen die op het internet circuleren.

De Pink Lady® Europe Association kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van deze website of andere eraan gekoppelde sites, met name als gevolg van niet-toegang tot de sites, storingen in verband met het internetnetwerk, de host van de sites of de host van een deel van de sites, of onderbrekingen van de dienst wegens onderhoud of bijwerking.

Wijziging van de website

De redactie behoudt zich het recht voor de inhoud van deze site en deze wettelijke kennisgeving op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te corrigeren. De gebruiker die verzocht is deze waarschuwing vooraf te lezen alvorens de site te raadplegen, wordt geacht volledig op de hoogte te zijn van deze waarschuwing en zich er zonder voorbehoud aan te houden.

Privacybeleid

De verzamelde informatie is bestemd voor de Pink Lady® Europe Association. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 34 van de wet nr. 78-17 van 06/01/1978, heeft u recht op toegang en rectificatie van deze informatie. Indien u gebruik wenst te maken van dit recht of indien u niet wenst dat wij deze informatie doorgeven aan onze satellieten, gelieve ons te contacteren op het volgende adres:

De Pink Lady® Europe Association
145, avenue de Fontvert
84130 Le Pontet
Frankrijk
E-mail: contact@pinkladyeurope.com

Links

De links naar andere websites op www.pinkmylife.com worden uitsluitend verstrekt om u zo volledig mogelijke informatie te verschaffen. Als u deze links gebruikt, verlaat u de website van de Pink Lady® Europe Association.

De Pink Lady® Europe Association heeft de pagina waarnaar de actieve link verwijst gecontroleerd, maar controleert deze sites of hun inhoud niet en is er ook niet verantwoordelijk voor.

Daarom wijst de Pink Lady® Europe Association alle verantwoordelijkheid af voor deze sites of de informatie die ze bevatten, de software of andere documenten die erop te vinden zijn, of voor de gevolgen van het gebruik ervan. Als u besluit externe sites te bezoeken die aan onze site zijn gekoppeld, doet u dat op eigen risico.

Links naar de website www.pinkmylife.com moeten worden gemeld aan de webmaster (contact@pinkladyeurope.com).

De Pink Lady® Europe Association behoudt zich het recht voor om te verzoeken om verwijdering van iedere link die zij in strijd acht met haar redactioneel beleid of die niet door een van deze diensten is toegestaan.

Elke ongeoorloofde reproductie of verspreiding van de op deze site beschikbare informatie, teksten en beelden is verboden. De wet op de intellectuele eigendom staat, onder de voorwaarden van artikel L. 122-5.2 en 3a, “kopieën of reproducties toe die strikt zijn voorbehouden voor het privé-gebruik van de kopieerder en niet zijn bestemd voor collectief gebruik”, alsmede analyses en korte citaten ter illustratie en als voorbeeld.

Elke gehele of gedeeltelijke weergave of reproductie zonder toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden of rechtverkrijgenden is onwettig – art. L. 122-4. Deze weergave of reproductie, op welke wijze dan ook, vormt derhalve een inbreuk die wordt bestraft door de artikelen L. 335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Het beeldmateriaal dat door de Pink Lady® Europe Association op de website wordt gebruikt, is onder voorbehoud van alle rechten.

Copyright foto’s: Richard Sprang, Katia Ben Studio, Lou Rhin, Marc Gaillet, Chloé Teyssedou.