This should redirect to the frontend url, but the redirection has been paused for now. Verwerking van persoonsgegevens

Deze informatiepagina wordt u ter beschikking gesteld door de Pink Lady® Europe vereniging om u te informeren over:

Wie zijn wij?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is de vereniging Pink Lady® Europe, vertegenwoordigd door haar directeur Thierry Mellenotte.

Hebt u een vraag over de verwerking van uw persoonsgegevens? Wil je je rechten uitoefenen? Neem contact met ons op:

Voor hulp of informatie kunt u een e-mail sturen naar contact@pinkladyeurope.com.

Verwerking van uw persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van de club gebeurt overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens (AVG) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 en de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden in haar laatst gewijzigde versie.

De verwerking van gegevens is gebaseerd op toestemming.

Het doel van deze dataverwerking is:

Uw gegevens zijn:

Uw gegevens zullen niet worden:

Rechten van de persoon op wie de verwerking betrekking heeft

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens beschikt u over verschillende rechten die voortvloeien uit de AVG en die u kunt uitoefenen op contact@pinkladyeurope.com, door uw identiteit te bewijzen:

Bescherming van uw gegevens

De Pink Lady® Europe Association neemt technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te waarborgen, om te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of toegankelijk worden voor onbevoegde derden. Het zorgt voor een beveiligingsniveau dat in verhouding staat tot de risico’s die aan de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens verbonden zijn.

Bovendien is het uw verantwoordelijkheid om te zorgen voor de vertrouwelijkheid van het wachtwoord dat u toegang geeft tot uw account. Deel deze informatie met niemand. Als u uw computer deelt, denk er dan aan om uit te loggen voordat u de website verlaat.