This should redirect to the frontend url, but the redirection has been paused for now. Behandling av personopplysninger

Foreningen Pink Lady® Europe har opprettet denne siden for å informere deg om følgende:

Hvem er vi?

Behandlingsansvarlig er foreningen Pink Lady® Europe representert ved sin daglige leder Thierry Mellenotte.

Har du spørsmål knyttet til behandlingen av personopplysningene dine? Ønsker du å benytte deg av rettighetene dine? Kontakt oss:

Hvis du trenger hjelp eller informasjon, kan du sende oss en e-post på contact@pinkladyeurope.com.

Behandling av personopplysninger

Behandlingen av personopplysningene i tilknytning til klubben gjøres i samsvar med bestemmelsene i EUs personvernforordning (GDPR) nr. 2016/679 fra Europaparlamentet og Europarådet av 27. april 2016 og i tråd med den franske databeskyttelsesloven nr. 78-17 av 6. januar 1978 (siste utgave).

Behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke.

Formålet med denne behandlingen er:

Informasjonen din blir:

Dataene dine blir ikke:

Den registrertes rettigheter

GDPR (Personvernloven) gir deg flere rettigheter i forbindelse med behandlingen av personopplysningene dine. Du kan sende en epost (med et ID-bevis) til contact@pinkladyeurope.com, for å benytte deg av følgende rettigheter:

Beskyttelse av dataene dine

Pink Lady® Europe skal iverksette tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å sikre tilgjengeligheten, integriteten og konfidensialiteten til personopplysningene, for å hindre at de blir endret, skadet eller gjort tilgjengelig for uautoriserte tredjeparter. Foreningen sørger for et sikkerhetsnivå tilpasset risikoen forbundet med databehandlingen og typen opplysninger som beskyttes.

Husk at det er ditt ansvar å sikre konfidensialiteten til passordet ditt. Ikke del denne informasjonen med noen. Hvis du deler datamaskin med andre, må du huske å logge av før du forlater nettsidene.