This should redirect to the frontend url, but the redirection has been paused for now. Generelle brukervilkår

Pink Lady®-klubben er en lojalitetsklubb utviklet av Pink Lady® Europe, en forening med bedriftsadresse i 145 avenue de Fontvert, 84130 Le Pontet, FRANKRIKE. E-post: contact@pinkladyeurope.com.
REG.NR (SIRET): 421 352 550 000 22. Internasjonalt MVA-nr: FR 2842 13 52 550.

Pink Lady®-klubben kommer nå i ny drakt. Klubben har fått et helt nytt design og fått nytt navn, Pink My Life, og gir medlemmene nye fordeler og tjenester.

Innbyggerne i 13 land har muligheten til å delta i Pink My Life-klubben: Østerrike, Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Norge, Spania, Sverige og Portugal (nytt) og kan logge på via www.pinkladyeurope.com.

Medlemskap i Pink My Life-klubben innebærer at medlemmet uforbeholdent aksepterer alle disse vilkårene og betingelsene (heretter kalt «Vilkårene»).

1 – Medlemskap i Pink My Life-klubben

For å bli med i Pink My Life-klubben må brukeren logge seg på nettstedet www.pinkladyeurope.com. Personen må registrere seg i Pink My Life-klubben ved å fylle ut nettskjemaet. Personen må oppgi postadresse, e-postadresse, velge et personlig passord og fylle ut annen informasjon for å opprette en konto.

E-postadressen og passordet brukes til å logge på klubben. Brukerpassordet er strengt personlig og konfidensielt. Det skal oppbevares trygt og kun brukes av medlemmet. Enhver operasjon utført ved hjelp av denne e-posten og dette passordet vil antas å ha blitt utført av medlemmet. Pink Lady® Europe er derfor ikke ansvarlig for misbruk av et medlems Pink Lady®-konto.

Alle fysiske personer over 18 år, bosatt i ett av de 13 landene som omfattes av nettstedet www.pinkladyeurope.com og som har rettslig mulighet til å forplikte seg i henhold til disse vilkårene kan bli medlem av Pink My Life-klubben. Medlemskapet er forbeholdt enkeltpersoner til deres personlige bruk. Medlemskapet er gratis. Pink Lady® Europe forbeholder seg retten til å nekte alle som ikke oppfyller medlemskravene medlemskap i Pink My Life-klubben. Medlemmet har rett til å avslutte abonnementet når som helst under «Vis / Endre personopplysninger» på plattformen.

Medlemmer som var registrert i den gamle versjonen av Pink Lady®-klubben blir ikke ansett som medlemmer av Pink My Life-klubben og må registrere seg på nytt hvis de ønsker det. Det er bare eventuelle abonnementer på nyhetsbrevet fra Pink Lady®-klubben som blir oppbevart for å informere om den nye Pink My Life-klubben.

2 – Fordeler knyttet til Pink My Life-klubben

Medlemskap i Pink My Life-klubben lar medlemmene delta i opprettelsen av et Pink Lady®-fellesskap med ambassadører og en interaktiv klubb som rik på innhold og opplevelser.

Medlemskap i Pink My Life-klubben gir medlemmene følgende fordeler:

Hyppigheten av de ulike kampanjene bestemmes av Pink Lady® Europe, som fritt kan bestemme og utvikle dem etter eget skjønn. Pink Lady® Europe står også fritt til å velge innholdet i de forskjellige premiene som velges for hver kampanje.

3 – Slik fungerer bidragene

3.1 – Vilkår for å sende inn bidrag

3.2 – Anskaffelse av hjerter

Slik oppnår du hjerter?

For å få hjerter må medlemmet delta i en aktivitet organisert av Pink Lady® Europe. Pink Lady® Europe bestemmer fritt innholdet, hyppigheten og temaet for disse aktivitetene.

Innholdet og betingelsene for deltakelse i hver aktivitet er beskrevet på nettstedet www.pinkladyeurope.com. Du kan få tilgang til denne informasjonen via nettsidene til My Pink Life-klubben (www.pinkmylife.com) etter at du har logget på (dashbord). Dette kan være utfordringer av typen DIY (gjør det selv), undersøkelser, konkurranser (særlig kulinariske konkurranser) osv.).

Hver aktivitet er åpen i en begrenset periode (vanligvis 21 dager til 3 måneder). Det fastsettes en obligatorisk frist for innlevering av bidrag. Disse bidragene kan bestå av videofiler eller bilder som skal lastes opp på nettstedet www.pinkmylife.com eller innhold som skal fylles ut i ledige felt (f.eks. matlagingsoppskrifter, anekdoter osv.). Vi legger ut artikler og veiledninger for å hjelpe medlemmet med å delta i aktivitetene og sende inn bidrag på www.pinkmylife.com, på nettsidene til My Pink Life-klubben, etter at medlemmet har logget på.

Innsending av bidrag – hvis det gis i tide og samsvarer med forutsetningene angitt i vilkårene for deltakelse i den aktuelle aktiviteten – gir rett til å få 1 til 3 hjerter. Antall hjerter avhenger av hvor vanskelig aktiviteten er. Det opplyses om antallet hjerter på forhånd.

3.3 – Hjertesaldo

Medlemmer av Pink My Life-klubben kan se hjertesaldoen sin når som helst på www.pinkladyeurope.com, under Klubben/Butikken > Mine hjerter (etter å ha logget på).

Hjertene kan bare brukes av medlemmet som eier kontoen. Enhver opprettelse av falske kontoer blir anmeldt.

Hjertene er og forblir i alle tilfeller eiendommen til Pink Lady® Europe som gir medlemmer av Pink My Life-klubben tillatelse til å bruke hjertene de har ervervet i henhold til reglene definert i artikkel 3.2.

3.4 – Varighet på hjertene

Uredelig ervervede hjerter blir annullert uten ytterligere undersøkelse, formalitet eller godtgjørelse. Hjertene kan ikke veksles inn mot andre godtgjørelser enn det som er fastsatt i disse vilkårene. De kan ikke konverteres til penger og kan ikke i noe tilfelle overføres, videreselges, arves, veksles eller byttes med en annen person eller akkumuleres på en annen konto – mot vederlag, gratis eller til et annet medlem av Pink My Life-klubben. Salg, kjøp, donasjon, overføring, bytting og utveksling av hjerter er strengt forbudt uansett vederlag.

4 – Tildeling av premier

Medlemmer som har hjerter, kan bruke dem på premier i nettbutikken under «Butikk/Katalog» etter å la logget inn.

På samme måte kan medlemmer med ambassadørstatus få premier tilsvarende statusen sin uten å veksle inn hjerter i nettbutikken under «Butikk/Katalog» etter å la logget inn.

Tilgjengelighetsdatoene, arten og verdien av hver premie samt antallet hjerter eller betingelsene som er nødvendige for å oppnå dem, er oppgitt i nettbutikken.

Det understrekes at premiene fornyes hver sesong, altså fire ganger i året. De er ikke knyttet til bidrag eller aktiviteter. Dette innebærer at det kun er premiene som tilbys i butikken på det tidspunktet medlemmet bestemmer seg for å dra nytte av dem, som kan oppnås.

Medlemmet kan bestille premiene hvis personen har det nødvendige antall hjerter, eller hvis premien tilsvarer ambassadørstatusen til medlemmet. Medlemmet kan deretter validere bestillingen og leveringsadressen (ved en fysisk varebestilling som krever levering) for å motta premien. For å bestille premien må medlemmet 1) klikke på miniatyrbildet på premiesiden 2) klikke på sprettoppvinduet og 3) deretter godkjenne på ordrebekreftelsen.

Kontoen blir automatisk trukket for antall hjerter eller fordeler som er knyttet til den tilsvarende ambassadørstatusen. Medlemmet mottar deretter en e-epostbekreftelse med informasjon om trekningen og gevinstene.

Pink Lady® Europe forbeholder seg retten til når som helst å kansellere en bestilling eller erstatte den bestilte premien med en tilsvarende premie. Dette gjelder spesielt hvis produkter av én eller annen grunn er utilgjengelige.

5 – Loddtrekninger

Trekningene utføres under tilsyn av en fogd og er definert av reglene i butikken på www.pinkmylife.com.

6 – Slik fungerer Pink My Life-klubben

Pink Lady® Europe forbeholder seg retten til å be om at medlemmet beviser sin identitet. Hvis dette ikke blir gjort, kan Pink Lady® Europe motsette seg at premien i klubben blir benyttet. Medlemmet aksepterer at Pink Lady® Europe kan kommunisere med ham / henne via post og / eller e-post (hvis medlemmet har gitt sitt samtykke til e-post) om fordelene knyttet til lojalitetsklubben, merkevaren og produktene. Et medlem kan bare ha ett medlemskap i sitt navn og per bosted. Ved flere medlemskap blir kun den eldste kontoen beholdt og fordelene knyttet til den andre kontoen blir slettet.

Medlemskapet er personlig og forbeholdt enkeltpersoner til eget og ikke-profesjonelt bruk. Medlemskapet kan ikke selges eller overføres til en tredjepart på noen måte, verken mot vederlag eller gratis.

Påmeldingen i Pink My Life-klubben har ingen sluttdato. Enhver endring i postadressen må rapporteres til Pink Lady® Europe via www.pinkmylife.com under «Klubb/Min konto». Enhver endring i e-postadresse må rapporteres til Pink Lady® Europe via «Kontakt»-delen på nettstedet. Medlemmet garanterer at informasjonen som oppgis er nøyaktig og fullstendig. Dersom personopplysningene ikke oppdateres, kan ikke Pink Lady® Europe garantere at medlemmet får benyttet seg av fordelene sine.

Medlemmet forplikter seg til å respektere brukervilkårene Pink My Life-klubben. Pink Lady® Europe forbeholder seg retten til når som helst å endre eller avvikle Pink My Life-klubben, brukervilkårene eller fordelene klubben gir. Medlemmet får informasjon om de nye vilkårene som gjelder umiddelbart og på en passende måte.

Pink Lady® Europe forbeholder seg også retten til å endre nivåene for anskaffelse og bruk av hjerter og fordeler som gis til medlemmer med ambassadørstatus samt å sette opp spesifikke nivåer knyttet til salgs- eller markedsføringskampanjer. Medlemmene får informasjon om eventuelle endringer i disse brukervilkårene i Pink My Life-klubben på www.pinkmylife.com. Et medlem kan ikke under noen omstendigheter fremsette noe som helst krav mot Pink Lady® Europe som følge av endringer i innholdet eller tilbudene til Pink My Life-klubben eller sletting av Pink My Life-klubben hvis dette blir bestemt av Pink Lady® Europe eller pålagt av lovene i de berørte landene.

Pink Lady® Europe forbeholder seg retten til når som helst å suspendere eller kansellere et medlemskap i Pink My Life-klubben ved behov, spesielt hvis medlemmet ikke overholder brukervilkårene for Pink My Life-klubben eller hvis medlemmet skader omdømmet til Pink Lady® Europe eller Pink Lady® merkevaren.

Pink Lady® Europe er fritatt for ethvert ansvar knyttet til direkte eller indirekte konsekvenser som kan oppstå på bakgrunn av mulige funksjonsfeil i lojalitetsprogrammet Pink My Life. Ved funksjonsfeil skal Pink Lady® Europe likevel gjøre sitt ytterste for å gi medlemmet fortsatt tilgang til fordelene han eller hun allerede har oppnådd.

7 – Åndsverk

Medlemmet vedgår herved at Pink Lady® Europe innehar alle de immaterielle rettighetene (opphavsrett, design, oppfinnelser (patenterbare eller ikke) særegne kjennetegn, databaser, kunnskap osv.) relatert til bidragene medlemmet gjør i Pink Lady®-fellesskapet.

Denne overføringen skjer på et ikke-eksklusivt grunnlag. Dette betyr at medlemmet fritt kan publisere sine egne bidrag, forutsatt at disse bidragene ikke gjengir merkevaren, kjennetegn eller Pink Lady®-produkter med mindre Pink Lady® Europe har gitt uttrykkelig samtykke til dette på forhånd.

Denne rettighetsoverføringen gjør det mulig for Pink Lady® Europe å reprodusere bidragene, helt eller delvis, på alle kjente eller ukjente medier, spesielt papir, bøker, brosjyrer, display, presse, video, filmer, fotografier, elektroniske, analoge eller digitale formater, audiovisuelle versjoner, kino, satellitter osv., så vel som på internett, spesielt gjennom bruk på portaler eller nettsteder, og spesielt nettstedet www.pinkladyeurope.com, på intranett og på mobile applikasjoner på smarttelefoner samt i form av ethvert materiale eller immaterielle prosesser, eksisterende eller fremtidige, forutsigbare eller uforutsigbare.

Medlemmet gir også Pink Lady® Europe tillatelse til å endre og tilpasse bidragene etter eget skjønn, for å kunne bruke bidraget som beskrevet over, samt å oversette bidragene til alle språk, forutsatt at bidragene ikke blir forvrengt.

Slik overdragelse skal skje vederlagsfritt og gjelde for alle stater og språk og så lenge åndsverkbeskyttelsen gjelder.

Medlemmet erklærer at han eller hun er eneeier av de immaterielle rettighetene til bidragene, og at han eller hun i det minste har alle rettigheter og fullmakter som er nødvendige for å kunne gi denne tillatelsen.

Medlemmet garanterer at Pink Lady® Europe fritt kan bruke bidragene uten motkrav. Medlemmet garanterer spesielt ovenfor Pink Lady® Europe at bidragene ikke inneholder noe som kan være underlagt lover og forskrifter knyttet til forfalskning, urettferdig konkurranse, personvern, copyright, offentlige personer eller annet som kan krenke rettighetene til tredjeparter.

8 – Personopplysninger, databehandling og friheter

Deltakeren vil bli bedt om å oppgi en del personopplysninger når han eller hun melder seg inn i Pink My Life- klubben og generelt sett i kommunikasjonen med Pink Lady® Europe. Denne informasjonen vil bli behandlet av Foreningen Pink Lady® Europe. Du finner kontaktinformasjonen øverst i dette dokumentet.

Rettsgrunnlag for behandlingen:

Formålet med denne behandlingen er å gi medlemmet best mulig bruk av fordelene som Pink My Life-klubben gir samt å gi Pink Lady® muligheten til å tilpasse tilbudene sine og sende informasjon til medlemmene om blant annet tilbud. Behandlingen av bestillingene som utføres av Wonderful, krever at medlemmet oppgir kontaktopplysninger, som for eksempel postadressen sin. Behandlingen av tilbakemeldinger fra forbrukerne utført av BePhone krever deling av data for å kunne svare på forespørsler.

Følgende data blir samlet inn:

Denne informasjonen vil bare bli lagret av Pink Lady® Europe det tidsrommet som er nødvendig for de formålene som er angitt ovenfor. Dataene lagres derfor i følgende perioder:

Det er bare følgende personer som har tilgang til opplysningene og med henblikk på funksjonene sine: (i) ansatte i Pink Lady® Europe som har ansvar for å drive og administrere Pink My Life-klubben og (ii) tjenesteleverandørene som er utnevnt av Pink Lady® Europe for å bistå dem i å utvikle og administrere Pink My Life-klubben og spesielt kommunikasjonsbyråene, webansvarlige og vertene som arbeider på oppdrag fra Pink Lady® Europe, Europa samt tjenesteleverandørene som er ansvarlige for å sentralisere bestillinger og forsendelser og svare på spørsmål eller forespørsler fra medlemmene. Obligatoriske personopplysninger er angitt som sådan på skjemaene. Denne informasjonen er obligatorisk for å drive Pink Lady®-klubben og tilpasse Pink Lady®-tilbudene og fordelene knyttet til Pink My Life-klubben etter medlemmenes behov. Uten disse dataene vil ikke Pink Lady® Europe kunne registrere medlemmets medlemskap i Pink My Life-klubben, administrere medlemmets konto eller la dem å dra nytte av fordelene som tilbys av Pink® Lady-klubben.

Medlemmet kan når som helst få tilgang til, rette, slette, motsette seg bruken av personopplysningene, begrense behandlingen av dem, be om at informasjonen overføres og trekke tilbake samtykket til at informasjonen blir behandlet automatisk (inkludert profilering). Medlemmet kan også når som helst å trekke tilbake samtykkene han eller hun har gitt til å behandle personopplysningene. Deltakeren har også rett til å bestemme hva som skal skje med informasjonen etter hans eller hennes død. Hvis du vil benytte deg av denne rettigheten, må du sende et brev eller en e-post til adressen oppgitt i Paragraf 1. Dersom medlemmet ikke er fornøyd med behandlingen, kan han eller hun sende en klage til den [franske] nasjonale kommisjonen for informasjonsteknologi og personvern (CNIL).

9 – Klager – Mekling – Tvister

Eventuelle krav eller tvister knyttet til Pink My Life-klubben, hjertene eller disse vilkårene og betingelsene må gjøres skriftlig av medlemmet og sendes til Pink Lady® Europe på adressen oppgitt i Paragraf 1. Pink Lady® Europe skal bestrebe seg på å svare så snart som mulig.

Medlemmet har i alle tilfeller rett til vederlagsfritt å henvende seg til en ombudsperson for minnelig løsning av tvisten. Medlemmene kan finne navn, kontaktopplysninger og nettsteder til slike ombudspersoner via nettstedet www.mediation-conso.fr.

Til slutt informeres medlemmet om at Europakommisjonen har opprettet en nettbasert tvisteløsningsplattform som letter uavhengig utenrettslig løsning av nettbaserte tvister mellom forbrukere og fagfolk i EU. Denne plattformen er tilgjengelig på https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Disse vilkårene er uttrykkelig underlagt fransk lov. Enhver tvist om gyldighet, tolkning, utførelse eller konsekvenser samt oppsigelse av dem vil falle inn under de kompetente domstolenes eksklusive jurisdiksjon.