This should redirect to the frontend url, but the redirection has been paused for now. Juridiske merknader

Utgiver og eier

Association Pink Lady® Europe
145, avenue de Fontvert
84130 Le Pontet
Frankrike
E-post: contact@pinkladyeurope.com

Hvis du bruker dette nettstedet, godtar du gjeldende lover og forskrifter og brukervilkårene våre.

Ansvarlig utgiver: Thierry Mellenotte
Utgiver: Thierry Mellenotte
Nettsteddesign: Agence Wonderful

Formålet med nettstedet

Formålet med nettstedet www.pinkmylife.com er å gi informasjon samt tilby interaktivt innhold og mulighet for å vinne premier.

Advarsel

Brukeren erkjenner at innholdet på dette nettstedet og komponentene som utgjør nettstedet er beskyttet av immaterielle rettigheter. Brukeren erkjenner også at enhver form for kopiering, reproduksjon, distribusjon, salg eller utnyttelse – uansett metode – er strengt forbudt.

Foreningen Pink Lady® Europe kvalitetssikrer tekst og elementer på nettsidene før de publiseres. Foreningen kan likevel ikke garantere at informasjonen på nettstedet er eksakt.

Verken kvaliteten på produktene, informasjonen eller andre elementer som presenteres, kjøpes eller innhentes gjennom en annonse, informasjon eller tilbud på nettsidene – direkte eller indirekte – kan garanteres.

Netthotell

Netthotelltjenestene tilbys av Ovéa.
Ovéa
59 rue Nelson Mandela
34070 Montpellier
Tél. +33 4 67 67 00 00

Ansvarsfraskrivelse

Det er brukerens ansvar å sørge for å beskytte informasjonen og / eller programvaren som finnes på enheten (datamaskinen, mobiltelefonen osv.) mot virusangrep.

Foreningen Pink Lady® Europe kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skade som følge av bruk av dette nettstedet eller andre tilknyttede nettsteder (manglende tilgang til nettstedene, funksjonsfeil relatert til internettilkobling, netthotelltjenestene for hele eller deler av nettstedene eller avbrudd i tjenesten på grunn av vedlikehold eller oppdatering).

Oppdateringer på nettsidene

Redaksjonen forbeholder seg retten til å endre eller korrigere innholdet på dette nettstedet og disse juridiske merknadene når som helst og uten varsel. Brukeren, som har blitt anmodet om å lese dette varselet før nettstedet blir brukt, antas å være fullstendig informert om denne advarselen samt å føye seg etter kravene uten forbehold.

Personvern

Informasjonen som samles inn, er beregnet på Foreningen Pink Lady® Europe. I samsvar med bestemmelsene i den franske personvernloven art. 34, 78-17 av 06/01/1978 har du rett til å få tilgang til og rette opp i denne informasjonen. Hvis du ønsker å benytte deg av denne retten, eller hvis du ikke ønsker at vi skal kommunisere denne informasjonen til samarbeidspartnerne, kan du ta kontakt med oss på følgende adresse:

Association Pink Lady® Europe
145, avenue de Fontvert
84130 Le Pontet
Frankrike
E-post: contact@pinkladyeurope.com

Lenker

Lenker til andre nettsteder på www.pinkmylife.com er gitt utelukkende for å gi deg så omfattende informasjon som mulig. Hvis du bruker disse lenkene, forlater du nettstedet til Foreningen Pink Lady® Europe.

Foreningen Pink Lady® Europe har undersøkt siden som den aktive lenken henviser til, men foreningen kontrollerer ikke og er heller ikke ansvarlig for disse nettstedene eller innholdet der.

Av denne grunn påtar Foreningen Pink Lady® Europe seg ikke noe ansvar for disse nettstedene eller informasjonen , programvaren eller andre dokumenter deri eller konsekvensene av bruk av disse. Hvis du bestemmer deg for å få gå til eksterne nettsteder som er koblet til nettstedet vårt, gjør du det på eget ansvar.

Lenker til www.pinkmylife.com skal rapporteres til nettredaktøren (contact@pinkladyeurope.com).

Foreningen Pink Lady® Europe forbeholder seg retten til å be om fjerning av en lenke dersom den anses å stride imot de redaksjonelle retningslinjene eller hvis bruken ikke er skriftlig godkjent av foreningen.

All gjengivelse eller distribusjon av informasjon, tekster og bilder på dette nettstedet uten tillatelse er forbudt. Den [franske] åndsverksloven Artikkel L. 122-5.2 og 3a tillater «kopier eller gjengivelse kun til personlig bruk som ikke blir brukt kollektivt» samt «kopier eller gjengivelse brukt i analyser eller korte sitater som eksempler og til illustrerende formål».

«Enhver gjengivelse eller hel eller delvis reproduksjon uten skriftlig samtykke fra forfatteren eller andre rettighetshavere er forbudt» – Art. L. 122-4. Gjengivelse eller reproduksjon – uansett måte – vil være en forfalskning, og dette straffes i henhold til Art. L. 335-2 og påfølgende artikler i den [franske] åndsverksloven. Alle illustrasjonene som blir brukt av Foreningen Pink Lady® Europe på dette nettstedet, er forbeholdt.

Opphavsrett til bildene: Richard Sprang, Katia Ben Studio, Lou Rhin, Marc Gaillet, Chloé Teyssedou.