This should redirect to the frontend url, but the redirection has been paused for now. Allmänna användningsvillkor

Pink Lady®-klubben är en medlemsklubb som har utvecklats av Pink Lady® Europe, förening med huvudkontor på 145 avenue de Fontvert, 84130 Le Pontet, Frankrike, e-post: contact@pinkladyeurope.com.
SIRET-nr: 421 352 550 000 22, momsreg.nr: FR 2842 13 52 550.

Pink Lady®-klubben i nytt format. Klubben har gjorts om helt och hållet och går nu under namnet Pink My Life-klubben, som ger medlemmarna nya förmåner och tjänster.

Det går att bli medlem i Pink My Life-klubben i 13 länder: Belgien, Danmark, Frankrike, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal (ny), Spanien, Sverige, Tyskland och Österrike, och som finns på: www.pinkladyeurope.com.

När du blir medlem i Pink My Life-klubben innebär det att du förbehållslöst godkänner samtliga villkor (nedan kallade ”användarvillkoren”) som du måste bekräfta att du har tagit del av.

1 – Medlemskap i Pink My Life-klubben

För att gå med i Pink My Life-klubben måste internetanvändaren logga in på webbplatsen www.pinkladyeurope.com. Användaren måste anmäla sig till Pink My Life-klubben genom att fylla i onlineformuläret. I samband med detta måste användaren ange sin postadress, e-postadress och välja ett personligt lösenord, samt fylla i andra uppgifter för att skapa sitt konto.

Vid påföljande inloggningar loggar användaren in med hjälp av sin e-postadress och sitt lösenord. Användarens lösenord måste vara strikt personligt och konfidentiellt. Det är användarens fulla ansvar att förvara och använda lösenordet på ett säkert sätt. Alla åtgärder som utförs med hjälp av den här e-postadressen och det här lösenordet kommer att antas ha utförts av medlemmen. Pink Lady® Europe är därför befriad från allt ansvar i händelse av bedräglig användning av en medlems Pink Lady®-konto.

Medlemskap i Pink My Life-klubben är öppet för alla fysiska personer över 18 år som är bosatta i något av de 13 länder som omfattas av webbplatsen www.pinkladyeurope.com och som har rättskapacitet att göra ett giltigt åtagande enligt dessa användarvillkor. Medlemskapet är begränsat till privatpersoner för personligt bruk. Medlemskapet är gratis. Pink Lady® Europe förbehåller sig rätten att vägra medlemskap i Pink My Life-klubben för alla som inte uppfyller medlemsvillkoren. Medlemmen har rätt att säga upp sitt medlemskap sig när som helst i avsnittet ”Visa/ändra mina personuppgifter” på klubbsidorna.

Medlemmar som redan är registrerade för den gamla versionen av Pink Lady®-klubben kommer inte att betraktas som medlemmar i den nya klubben och måste registrera sig om de vill bli det. Det är endast deras prenumerationer på nyhetsbrevet för Pink Lady®-klubben som sparas så att de kan hålla sig informerade om nyheterna för den nya Pink My Life-klubben.

2 – Fördelar med Pink My Life-klubben

Genom att bli medlem i Pink My Life-klubben kan medlemmen bidra till utveckla en grupp med Pink Lady®-ambassadörer och delta i en interaktiv klubb med massor av innehåll och upplevelser.

Medlemskapet i Pink My Life-klubben ger främst tillgång till följande förmåner:

Pink Lady® Europe bestämmer hur ofta de olika evenemangen genomförs och är fri att bestämma typ av evenemang och ändra dem efter eget gottfinnande. Pink Lady® Europe kan också fritt välja vad som ingår i de olika priserna som fastställs efter hand, för varje evenemang.

3 – Regler för bidragen

3.1 – Villkor för att medverka med ett bidrag

3.2 – Vinna hjärtan

Hur vinner man hjärtan?

För att kunna skaffa hjärtan måste medlemmen delta i en aktivitet som anordnas av Pink Lady® Europe. Pink Lady® Europe bestämmer fritt innehållet och temat för dessa aktiviteter samt hur ofta de ska genomföras.

Innehållet och villkoren för att delta i varje aktivitet beskrivs på webbplatsen www.pinkladyeurope.com och är tillgänglig från Pink My Life-klubbens hemsida (vars webbadress är www.pinkmylife.com), efter att medlemmen har loggat in (dashboard). Det kan vara utmaningar av typen DIY (hemmafixarprojekt), undersökningar, tävlingar, särskilt med fokus på matlagning osv.).

Varje aktivitet är öppen under en begränsad tid (vanligtvis 21 dagar till 3 månader). Det innebär att bidragen måste lämnas in inom en obligatorisk tidsfrist. Bidragen kan bestå av video- eller bildfiler som ska läggas upp på webbplatsen www.pinkmylife.com, innehåll som ska anges i fria fält (t.ex. matlagningsrecept, berättelser osv.). På webbplatsen www.pinkmylife.com, på Pink My Life-klubbens hemsida, kommer det att finnas artiklar och handledningar när medlemmarna är inloggade, för att hjälpa dem att delta i aktiviteter och skicka in sina bidrag.

Varje inlämnat bidrag – om det görs inom tidsfristerna och om det uppfyller de förutsättningar som anges i villkoren för att delta i den aktuella aktiviteten – ger rätt att få 1 till 3 hjärtan. Antalet hjärtan beror på aktivitetens svårighetsgrad. Den bestäms i förväg och meddelas när medlemmen börjar delta i aktiviteten.

3.3 – Visa sina hjärtan

Medlemmar i Pink My Life-klubben kan när som helst se antalet insamlade hjärtan på webbplatsen www.pinkladyeurope.com, under rubriken Klubb/Butik, avsnittet Mina hjärtan (när de är inloggade).

Hjärtan kan endast användas av medlemmar som har kontot. Skapande av eventuella falska konton kommer att bli föremål för rättsliga förfaranden.

Hjärtan är och förblir under alla omständigheter egendom som tillhör Pink Lady® Europe, som ger medlemmar i Pink My Life-klubben tillstånd att använda de hjärtan de har förvärvat enligt reglerna som framgår av punkt 3.2.

3.4 – Utgångna hjärtan

Hjärtan som förvärvats på bedrägligt sätt kommer att annulleras utan någon motprestation, formaliteter eller ersättning. De hjärtan som medlemmen förvärvar har inget marknadsvärde. De kan inte omvandlas till pengar och får under inga omständigheter överföras, säljas vidare, skänkas bort, förmedlas, bytas med någon annan person eller samlas på ett annat konto – vare sig mot ersättning eller gratis. Även om denna andra person redan är medlem i Pink My Life-klubben är försäljning, köp, gåva, mäkleri, överföring, byteshandel eller utbyten av hjärtan strängt förbjudet, oavsett ersättningsform.

4 – Tilldelning av priser

Medlemmar som har hjärtan kan använda dem i utbyte mot priser i webbutiken under ”Butiken/Katalogen” i klubbområdet för medlemmar.

På samma sätt kan de medlemmar som har status som ambassadörer få priser som motsvarar deras status, utan att behöva bevisa att de har hjärtan, i onlinebutiken under ”Butiken/Katalogen” i klubbområdet.

Tillgänglighetsdatum, typ och värde för varje pris beskrivs i nätbutiken, liksom antalet hjärtan eller vilka villkor som krävs för att få dem.

Priserna uppdateras för varje årstid, fyra gånger om året. De har inget direkt samband med bidragen och aktiviteterna. Det är alltså bara de priser som erbjuds i butiken vid den tidpunkt då medlemmen bestämmer sig för att lösa in sina hjärtan som är tillgängliga.

När medlemmen väl har valt ett pris kan hen beställa det om hen har tillräckligt många hjärtan eller om detta motsvarar hens ambassadörsstatus. Medlemmen kan då bekräfta sin beställning samt leveransadress (vid en beställning av fysiska varor som kräver leverans) för att få sitt pris. För att göra detta måste hen 1) klicka på miniatyrbilden i rutnätsvyn över belöningar, 2) klicka på beställningsknappen i pop-in-rutan och 3) klicka på orderbekräftelsen.

Hens konto debiteras automatiskt med motsvarande antal hjärtan eller förmåner om hen har ambassadörsstatus. Därefter får medlemmen ett mejl som bekräftar beställningen samt information om utlottningen och vinsterna.

Pink Lady® Europe förbehåller sig rätten att när som helst dra tillbaka en beställning eller ersätta det beställda priset med ett likvärdigt pris, särskilt om priset inte är tillgängligt.

5 – Utlottning:

Utlottningarna genomförs under kontroll av ett exekutionsbiträde och definieras av reglerna som finns att läsa i klubbbutiken www.pinkmylife.com.

6 – Regler för Pink My Life-klubben

Pink Lady® Europe-teamet förbehåller sig rätten att be medlemmen att styrka sin identitet. Om medlemmen inte kan göra detta kan Pink Lady® Europe vägra tilldelningen av en förmån kopplad till Pink My Life-klubben. Genom att meddela sina kontaktuppgifter vid ansökan om medlemskap godkänner medlemmen att Pink Lady® Europe informerar dem per post och/eller via e-post (om medlemmen har gett sitt samtycke till e-post) om vilka förmåner som är kopplade till kundklubben, varumärket och dess produkter. En medlem kan endast ha ett medlemskap per bostadsadress och i sitt eget namn. I händelse av dubbla medlemskap behålls det äldsta kontot och förmånerna för det andra kontot återkallas.

Medlemskapet är strikt personligt och är endast till för privatpersoner, för eget, icke-yrkesmässigt bruk. Medlemskapet får inte överlåtas eller överföras till tredje part på något sätt, vare sig mot ersättning eller kostnadsfritt.

Medlemskapet i Pink My Life-klubben gäller på obestämd tid. Eventuella ändringar av postadress måste meddelas Pink Lady® Europe på www.pinkmylife.com, under rubriken ”Klubb/Mitt konto”. Eventuella ändringar av e-postadress måste meddelas Pink Lady® Europe under rubriken ”Kontakt” på webbplatsen. Medlemmen garanterar att den information som hen förmedlar är korrekt och fullständig. Om medlemmen inte håller sina personuppgifter uppdaterade kan Pink Lady® Europe inte längre garantera att medlemmen kan utnyttja sina förmåner fullt ut.

Medlemmen förbinder sig att följa användarvillkoren för Pink My Life-klubben. Pink Lady® Europe förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller avsluta Pink My Life-klubben samt dess användarvillkor eller förmåner. De nya villkoren kommer att meddelas medlemmen på lämpligt sätt och börjar gälla omedelbart.

Pink Lady® Europe förbehåller sig också rätten att ändra sin skala för förvärv och användning av hjärtan och de förmåner som ges till medlemmar med ambassadörsstatus samt att införa specifika skalor kopplade till kampanjer eller marknadsföringsaktiviteter. Alla ändringar av dessa användarvillkor kommer att göras tillgängliga för medlemmarna i Pink My Life-klubben på www.pinkmylife.com. Medlemmar får under inga omständigheter göra några som helst anspråk mot Pink Lady® Europe till följd av ändringar av innehållet eller erbjudandena i Pink My Life-klubben, eller om Pink My Life Europe skulle bestämma sig för att Pink My Life-klubben upphör, eller om ett sådant beslut krävs av de berörda ländernas lagar.

Pink My Life Europe förbehåller sig rätten att när som helst stänga av eller avbryta en medlems medlemskap i Pink My Life-klubben av rättmätiga skäl, i synnerhet om medlemmen inte följer användarvillkoren för Pink My Life-klubben eller om hen skadar Pink Lady® Europes image eller varumärket Pink Lady®.

Pink Lady® Europe är befriad från allt ansvar för alla konsekvenser, direkta eller indirekta, av eventuella funktionsfel för lojalitetsprogrammet för Pink My Life-klubben. I händelse av fel kommer Pink Lady® Europe ändå att göra sitt bästa för att medlemmen ska få behålla de förmåner som redan erhållits.

7 – Immateriella rättigheter

Medlemmen överlåter härmed till Pink Lady® Europe, som accepterar det, utan begränsningar eller förbehåll, alla immateriella rättigheter (upphovsrätter, mönster och modeller, uppfinningar, patenterbara eller ej, kännetecken, databaser, know-how osv.) som kan tänkas relatera till de bidrag som medlemmen gör till Pink Lady®-gemenskapen.

Överlåtandet sker icke-exklusivt. Det innebär att medlemmen är fri att sprida sina egna bidrag under förutsättning att bidragen inte framställer varumärket, kännetecknen eller produkterna för Pink Lady®, såvida inte Pink Lady® Europe har gett sitt föregående och uttryckliga samtycke.

Detta överlåtande ger Pink Lady® Europe rätt att reproducera och framställa bidragen, helt eller delvis, på alla kända eller okända medier, framför allt papper, böcker, broschyrer, affischer, press, video, filmer, fotografier, elektroniska, analoga, digitala, datorbaserade, audiovisuella, bio, satellitsända, markbundna, samt via onlinemediet, till exempel på internet, särskilt genom att använda sig av portaler eller webbplatser, och framför allt webbplatsen www.pinkladyeurope.com, på ett intranät och på mobilappar på smarttelefoner, och med hjälp av alla materiella eller immateriella processer, befintliga eller framtida, förutsägbara eller oförutsägbara.

Det gör det också möjligt för Pink Lady® Europe att ändra och anpassa bidragen efter eget gottfinnande, för att kunna visa dem på ovanstående sätt samt att översätta bidragen till vilket språk som helst, förutsatt att bidragen inte förvanskas.

Överlåtandet görs kostnadsfritt och gäller alla länder och språk samt så länge det immaterialrättsliga skyddet gäller.

Medlemmen uppger sig vara den enda och exklusiva ägaren av de immateriella rättigheterna till bidragen och att hen åtminstone har alla rättigheter och tillstånd som krävs för att på ett giltigt sätt kunna samtycka till överlåtandet.

Medlemmen garanterar Pink Lady® Europe att fritt, fredligt och fullt åtnjuta bidragen mot alla störningar, anspråk och avfärdande av alla slag. I synnerhet garanterar medlemmen Pink Lady® Europe att bidragen inte innehåller något som kan omfattas av lagar och andra förordningar som särskilt rör förfalskning, illojal konkurrens, integritet, bildrättigheter, personers integritet och, mer allmänt, som kan kränka tredje parts rättigheter.

8 – Personuppgifter, behandling av personuppgifter och friheter

Som en del av sitt medlemskap i Pink My Life Club och i allmänhet genom utbytet med Pink Lady® Europe, måste medlemmarna lämna vissa personuppgifter som rör dem. Uppgifterna behandlas av föreningen Pink Lady® Europe, vars kontaktuppgifter finns högst upp i detta dokument.

Den rättsliga grunden för behandlingen är:

Syftet med behandlingen är att garantera medlemmen optimal användning av Pink My Life-klubbens förmåner, att ge Pink Lady® möjlighet att anpassa sina erbjudanden och att informera medlemmen, i synnerhet om de erbjudanden som erbjuds. Behandlingen av beställningar av Wonderful kräver delning av kontaktuppgifter såsom postadress. Behandlingen av konsumentreturer som utförs av BePhone kräver delning av data som behövs för att behandla svaret.

De insamlade uppgifterna är:

Dessa uppgifter kommer endast att lagras av Pink Lady® Europe under den tid som krävs för de syften som anges ovan. Uppgifterna sparas därför under följande perioder:

De enda som har tillgång till dessa uppgifter, inom gränserna för deras respektive åtkomst är, (i) de interna teamen hos Pink Lady® Europe som ansvarar för förvaltningen och administrationen av Pink My Life-klubben och (ii) de tjänsteleverantörer som har fått i uppdrag av Pink Lady® Europe att hjälpa dem med förvaltningen och administrationen av Pink My Life-klubben, framför allt de kommunikationsbyråer, webbansvariga och webbhotell som har mandat av Pink Lady® Europe samt de tjänsteleverantörer som är ansvariga för att centralisera beställningar och försändelser och att svara på frågor eller begäranden om upplysningar från medlemmar. Uppgifter som räknas som personuppgifter och som måste lämnas anges som obligatoriska i formulären. Huruvida uppgifterna är obligatoriska eller inte beror på behovet av att kunna driva Pink My Life-klubben och att bättre anpassa Pink Lady®-erbjudandena och Pink My Life-klubbens förmåner efter medlemmarnas behov. Utan dessa uppgifter kommer Pink Lady® Europe inte att kunna registrera medlemmens medlemskap i Pink My Life-klubben och hantera medlemmens konto och i synnerhet låta medlemmen dra nytta av de förmåner som Pink My Life-®klubben erbjuder.

Medlemmen har när som helst rätt till åtkomst, rättelse, radering och invändning mot de personuppgifter som rör honom eller henne, samt rätt att begränsa behandlingen, portabiliteten av uppgifterna och rätt att inte bli föremål för automatiserat individuellt beslutsfattande (inklusive profilering). Medlemmen har också rätt att när som helst återkalla de samtycken hen har lämnat för behandlingen av sina personuppgifter. Slutligen har medlemmen rätt att fastställa anvisningar som gäller vad som ska hända med medlemmens uppgifter efter hens död. För att utöva dessa rättigheter räcker det med att skicka ett brev eller e-postmeddelande till de kontaktuppgifter som anges i punkt 1. Om medlemmen inte är nöjd med det svar som ges har hen rätt att lämna in ett klagomål till den franska datainspektionen (CNIL).

9 – Klagomål – Medling – Tvister

Alla klagomål eller tvister som rör Pink My Life-klubben, hjärtan och i allmänhet dessa användarvillkor måste formuleras av medlemmen skriftligen och skickas till adressen för Pink Lady® Europe som nämns i punkt 1. Pink Lady® Europe strävar efter att svara så snart som möjligt.

Medlemmen har i samtliga fall rätt att fritt vända sig till en konsumentförmedlare i syfte att lösa tvisten i godo. Medlemmen kommer att kunna visa namn, kontaktuppgifter och webbplatser för de listade medlarna via webbplatsen www.mediation-conso.fr.

Slutligen informeras medlemmen om att EU-kommissionen har inrättat en plattform för tvistlösning online, som underlättar en oberoende utomrättslig lösning av onlinetvister mellan konsumenter och företag inom EU. Plattformen kan nås på https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Dessa användarvillkor omfattas uttryckligen av fransk lag. Varje tvist relaterad till deras giltighet, tolkning, utförande eller konsekvenser samt deras uppsägning kommer att falla under de behöriga domstolarnas exklusiva behörighet.