This should redirect to the frontend url, but the redirection has been paused for now. Behandling av personuppgifter

Den här informationssidan tillhandahålls av föreningen Pink Lady® Europe för att informera dig om:

Vilka är vi?

Personuppgiftsansvarig är föreningen Pink Lady® Europe som representeras av dess generaldirektör Thierry Mellenotte.

Har du frågor om behandlingen av dina personuppgifter? Vill du utöva dina rättigheter? Kontakta oss:

Om du behöver hjälp eller information kan du skicka oss ett mejl till contact@pinkladyeurope.com.

Behandling av dina personuppgifter

Behandlingen av dina personuppgifter som genomförs i samband med användningen av klubben genomförs i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679 från Europaparlamentet (dataskyddsförordningen) och Rådet av den 27 april 2016 och den franska dataskyddslagen 78-17 av den 6 januari 1978, i sin senaste ändrade upplaga.

Behandlingen av uppgifterna utgår ifrån användarnas samtycke.

Syftet med behandlingen:

Dina uppgifter:

Dina uppgifter kommer inte att:

Rättigheter för personer som berörs av databehandlingen

Med avseende på behandlingen av dina personuppgifter har du enligt dataskyddsförordningen flera rättigheter som du kan utöva genom att skriva till contact@pinkladyeurope.com, förutsatt att du kan styrka din identitet:

Skydd av dina personuppgifter

Föreningen Pink Lady® Europe har infört tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att garantera tillgänglighet, integritet och konfidentialitet för personuppgifter för att förhindra att de förvrängs, skadas eller att obehöriga tredje parter har tillgång till dem. Det garanterar en säkerhetsnivå som är anpassad till de risker som är förknippade med behandlingen och arten av de uppgifter som ska skyddas.

Dessutom är det ditt ansvar att se till att lösenordet hålls hemligt så att du kan logga in på ditt konto. Dela inte denna information med någon. Kom ihåg att logga ut innan du lämnar en tjänst om du delar din dator med någon annan.