This should redirect to the frontend url, but the redirection has been paused for now. Juridisk information

Webbplatsredaktör och ägare

Association Pink Lady® Europe
145, avenue de Fontvert
84130 Le Pontet
Frankrike
E-post: contact@pinkladyeurope.com

Användning av den här hemsidan styrs av gällande lagstiftning och dessa användningsvillkor.

Ansvarig redaktör: Thierry Mellenotte
Ansvarig utgivare: Thierry Mellenotte
Webbplatsutvecklare: Webbyrån Agence Wonderful

Webbplatsens syfte

Syftet med webbplatsen www.pinkmylife.com är att ge användarna möjlighet att hämta information, medverka till det interaktiva innehållet och ge tillgång till priser.

Varning

Användaren medger att innehållet på den här webbplatsen och tillhörande delar skyddas av upphovsrätten och att all kopiering, reproduktion, spridning, försäljning eller utnyttjande, oavsett metod, är strängt förbjuden.

Föreningen Pink Lady® Europe ser så långt det är möjligt till att de budskap och det innehåll som visas på webbplatsen är sanningsenligt och uppfyller gällande regler innan det publiceras. I detta avseende har föreningen endast en enkel skyldighet att vidta bästa möjliga åtgärder och kan inte på något sätt garantera riktigheten eller tillförlitligheten för informationen och innehållet på sin webbplats.

Den garanterar inte kvaliteten på produkterna, informationen eller några andra delar, som visas, köps eller erhålls som ett resultat av en annons eller någon annan information eller något erbjudande till följd av ett direkt eller indirekt samband med dess webbplatser.

Webbvärd

Företaget Ovéa ansvarar för uppdraget som webbvärd.
Ovéa
59 Nelson Mandela Street
34070 Montpellier
Frankrike
Tfn: +33 4 67 67 00 00

Friskrivning från ansvar

Det är upp till användaren av denna webbplats att vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda sina egna data och/eller programvara från att smittas av eventuella virus som är i omlopp på internet.

Föreningen Pink Lady® Europe kan inte hållas ansvarig för direkta eller indirekta skador till följd av användningen av denna webbplats eller andra webbplatser som är länkade till den, i synnerhet på grund av utebliven åtkomst till dess webbplatser, funktionsfel kopplade till internet, till värden för webbplatserna eller värden för en del av webbplatserna eller avbrott i tjänsten på grund av underhåll eller uppdatering.

Ändring av webbplatsen

Redaktionen förbehåller sig rätten att ändra eller korrigera innehållet på denna webbplats och detta juridiska meddelande när som helst och utan föregående meddelande. Användaren, som har uppmanats att läsa igenom detta meddelande innan hen använder webbplatsen, antas vara fullt informerad om innehållet i meddelandet och samtycka till det utan förbehåll.

Hänsyn till användarnas integritet

De uppgifter som samlas in är avsedda att behandlas av föreningen Pink Lady® Europe. I enlighet med artikel 34 i den franska dataskyddslagen nr 78-17 av den 1978-01-06, har du rätt att få åtkomst till och ändra uppgifter som rör dig. Om du vill utöva den här rätten eller om du inte vill att vi förmedlar dina uppgifter till våra partnerföretag ska du kontakta oss på följande adress:

Association Pink Lady® Europe
145, avenue de Fontvert
84130 Le Pontet
Frankrike
E-post: contact@pinkladyeurope.com

Länkar

Les liLänkar till andra webbplatser som anges på www.pinkmylife.com tillhandahålls endast för att ge användarna så uttömmande information som möjligt. Om du klickar på de här länkarna lämnar du webbplatsen för föreningen Pink Lady® Europe.

Föreningen Pink Lady® Europe har kontrollerat sidan som den här länken leder till men den varken kontrollerar eller ansvarar för dessa webbplatser eller deras innehåll.

Därför avsäger sig föreningen Pink Lady® Europe allt ansvar för dessa webbplatser eller den information som finns där, programvara eller andra dokument som kan göras tillgängliga där eller beträffande konsekvenserna av deras användning. Om du bestämmer dig för att besöka externa webbplatser gör du det på eget ansvar.

Länkarna till webbplatsen www.pinkmylife.com måste anmälas till vår webbansvariga (contact@pinkladyeurope.com).

Föreningen Pink Lady® Europe förbehåller sig rätten att kräva att en länk tas bort om den anser att den inte uppfyller dess redaktionella policy eller tillåts av någon av dess tjänster.

All otillåten reproduktion eller distribution av information, texter och bilder som finns på denna webbplats är förbjuden. Den franska lagen om immateriella rättigheter godkänner, enligt villkoren i artikel L. 122-5.2 och 3a, ”kopior eller reproduktioner strikt förbehållna för privat bruk av den kopierande personen och som inte är avsedda för kollektivt bruk” samt analyser och korta citat i syfte att fungera som exempel och illustration.

All återgivning eller reproduktion, fullständig eller delvis, som görs utan medgivande från författaren eller dennes efterträdare eller övertagare är olaglig – art. L. 122-4. Sådan återgivning eller reproduktion, oavsett metod, utgör alltså en överträdelse som ger påföljder i enlighet med artiklarna L. 335-2 och följande i lagen om immateriella rättigheter. De bilder och den grafik som används av varumärket Pink Lady® Europe på hemsidan är skyddade av upphovsrätten.

Upphovsrättsskyddade bilder: Richard Sprang, Katia Ben Studio, Lou Rhin, Marc Gaillet, Chloé Teyssedou.